در حال انجام عملیات خواهشمند است تا پایان یافتن عملیات منتظر بمانید.

***طرح فروش تیر 98***


 
طرح فروش تیرماه98 - سینره 
طرح ضدآفتاب  12+1 24+3 حذف آفربالای 24 عدد 8+1 است(هرکد محصول جداگانه)
آفر فقط از یک محصول می بایست باشد
هر 60 عدد ضدآفتاب 100هزارتومان کسر از فاکتور
در طرح، درصد تخفیف به ضدآفتاب ها و در ازاء خرید جور ضدآفتاب هم تعلق می گیرد (سیستمی)
طرح تخصصی درازاء خرید 3 تا 5 میلیون تومان از محصولات تخصصی در یک فاکتور= 50 هزارتومان کسر از فاکتور
درازاء خرید 5تا 8 میلیون تومان از محصولات تخصصی در یک فاکتور = 150 هزارتومان کسر از فاکتور 
درازاء خرید بالای 8 میلیون تومان از محصولات تخصصی در یک فاکتور = 300هزارتومان کسر از فاکتور
طرح شلف 2%تخفیف خرید بالای 10عدد محصول و بالای 1.200 میلیون تومان سینره
طرح آرایشگاه  درازاء خرید 800 هزارتومان = 4% و درازاء خرید 1.200 میلیون تومان = 6%